Go to the new web site

 https://innerpeaceday.pl/

21 Marca

Światowy dzień Spokoju Wewnętrznego

Jest to ważne wydarzenie na skalę międzynarodową, w którym z wielkim powodzeniem uczestniczyły już setki szkół na całym świecie.

Nasza inicjatywa jest reakcją na określone, budzące poważny niepokój, powszechnie rozpoznawane zjawiska. Dzisiejszym światem wstrząsają kryzysy i konflikty, rysują się bolesne podziały. Jednakże, każde działanie, zanim się zmaterializuje, najpierw kiełkuje w umysłach ludzi jako rasizm, nietolerancja religijna czy brak otwartości wobec innych.
Nie bez powodu więc znakomite postaci współczesnej historii wciąż powtarzały, że niemożliwe będzie osiągnięcie pokoju na świecie, jeśli ludzie nie doświadczą go najpierw w sobie. Choć trudno się z tym nie zgodzić, wojny i przemoc nadal pozostają, niestety, głównym tematem codziennych wiadomości.

Progetto per i giovani

Naszą nadzieją są przyszłe pokolenia oraz decyzje, jakie podejmą w przyszłości z większą świadomością.

Muszą mieć jednak odpowiednią świadomość. Dlatego trzeba nauczyć młode umysły wrażliwości, jednakże nie kazaniami i nakazami, ale poprzez obudzenie w nich namacalnego szacunku, tolerancji i podziwu dla innych kultur.
Mając na uwadze znany apel Sokratesa: „Poznaj samego siebie”, podjęliśmy badania nad najskuteczniejszą metodą pracy nad sobą. Jednym z najbardziej konkretnych i dostępnych sposobów wykreowania w sobie spokoju wewnętrznego oraz rozwijania swoich najlepszych cech, okazała się medytacja oparta na miarodajnych naukowych przesłankach.
Sprawa jest pilna, jeśli mamy rozwiązać np., nasilający się coraz bardziej problem tyranizowania rówieśników w okresie dorastania. Biorąc pod uwagę, że przemoc psychiczna i wszelka inna bierze się z umysłu, z tendencji młodzieży do podkreślania swojej tożsamości poprzez agresję, jedynie pomagając jej ponownie odkryć i naprawdę doświadczyć piękna spokoju wewnętrznego możemy powstrzymać ten niepokojący trend.
W ten sposób można zaspokoić zarówno edukacyjne wymagania nauczycieli, jak i zapotrzebowanie na zróżnicowanie oferty edukacyjnej, jakie od pokoleń komunikują uczniowie. Ponadto, ponieważ proponowane przez nas obchody mają miejsce na całym świecie, uczniowie uświadamiają sobie, że są częścią globalnej społeczności i uczestniczą w wydarzeniu, które promuje ideały o uniwersalnym charakterze.

Droga do uzyskania wewnętrznego spokoju

Wartość medytacji podkreślają starożytne tradycje, ale, jak się przekonamy, znajduje też potwierdzenie w licznych współczesnych badaniach medycznych i naukowych.

 

Meditazione

Jeśli pominiemy narosłe wokół pojęcia medytacji etykietki i frazesy, zgodzimy się, że medytacja to tak naprawdę coś, do czego wszyscy dążymy: chwila wyciszenia i spokoju, ciszy umysłu, z której wyłania się bezcielesna, wewnętrzna radość. W mgnieniu oka natłok myśli znika i pozostaje tylko spokojna świadomość: poczucie piękna istnienia. Część z nas przynajmniej raz w życiu doznała podobnego stanu, choć trwał bardzo krótko, podziwiając naturalne piękno krajobrazu, chłonąc zapach kwiatu lub stojąc w blasku wschodzącego słońca. Takie właśnie niezwykłe przeżycia inspirowały cudowne melodie Mozarta, potęgę i harmonię rzeźb Michała Anioła oraz piękne, wręcz muzyczne wersety Szekspira i Dantego.

Sistema Energetico

Stan medytacji jest w rzeczywistości globalnym zjawiskiem, doświadczanym i wysławianym we wszystkich epokach i kulturach świata.

Według starożytnej tradycji jogi, stan ten uzyskuje się bardzo prosto, aczkolwiek mechanizm, który się przy tym uruchamia jest niesłychanie skomplikowany. W każdej czującej istocie istnieje energia, którą w sanskrycie nazwano Kundalini (dosłownie: spiralnie zwinięta), ponieważ drzemie ona w kości krzyżowej, zwinięta w trzy i pół zwoja.
To nie zbieg okoliczności, że starożytni Grecy nazwali siedzibę Kundalini kością świętą, dowiedziono bowiem, że indyjska kultura miała wielki wpływ na grecką cywilizację. Gdy Kundalini się obudzi, podnosi się wzdłuż kręgosłupa i przechodzi przez kolejne sploty nerwowe (w sanskrycie: ćakry), by na koniec wydostać się na zewnątrz w obszarze ciemiączka (ang. fontanel). Trudno wyjaśnić podobieństwo angielskiej nazwy do słowa „fontanna”, ale, doświadczywszy obudzenia Kundalini, nie można go uznać za przypadkowe: gdy Kundalini wydostaje się z obszaru limbicznego, przenika przez ciemiączko i daje się odczuć jako chłodny powiew, tryskający z ciemiączka jak pióropusz fontanny. Skutki działania Kundalini odczuwalne są w całym „ciele subtelnym”, przedstawionym na rysunku po lewej. Obudzenie tej energii – cel wszystkich tradycyjnych technik jogi – sprawia, że – dzięki jej głęboko relaksującemu i równoważącemu działaniu na nasze sploty nerwowe – umysł osiąga stan zwany świadomością bez myślenia. Skutki tego są niezwykle korzystne, czego odzwierciedleniem jest stopniowa poprawa zdrowia i stan coraz głębszego wewnętrznego spokoju.

.

Przesłanie wielkich postaci światowej historii w praktyce

Nie będzie pokoju na świecie, dopóki nie będzie go w nas.

W dwudziestym wieku na scenie historii pojawiło się wiele wspaniałych postaci, które nie tylko mówiły o pokoju, lecz także wprowadziły w społeczeństwie zmiany, uważane wcześniej za niemożliwą do wprowadzenia utopię.

Ci wspaniali ludzie nie tylko pięknie mówili, lecz dokonywali rzeczywistych transformacji całych społeczeństw, głosząc niezaprzeczalną prawdę: nie da się osiągnąć pokoju, jeśli najpierw nie znajdziemy pokoju wewnątrz siebie samych.


«Nie będzie pokoju na świecie, dopóki nie będzie go w nas.»

Shri Mataji Nirmala Devi

Dlaczego 21 Marca

Jest to dzień, w którym rozpoczyna się wiosna, symbolizuje więc nadzieję na odrodzenie wszystkiego w harmonii.

Jest to też dzień urodzin Śri Matadźi Nirmali Dewi, twórczyni metody medytacyjnej o nazwie Sahadźa Joga..

Śri Matadźi jest postacią niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju wśród całej plejady poszukiwaczy własnego ja. Od najmłodszych lat robiła wszystko, żeby zmienić świat: walczyła o niepodległość Indii w ruchu Gandhiego, a następnie kontynuowała walkę, ze wszystkich sił starając się rozprzestrzeniać ideę światowego pokoju, broniąc praw kobiet oraz słabszych. W 1970 roku Śri Matadźi wzniosła swoje pragnienie wyzwolenia ludzi na całym świecie na wyższy poziom: udało się jej odnaleźć klucz do uzyskania wewnętrznego spokoju na skalę globalną, metodą prostej medytacji – marzenie Gandhiego przybrało postać konkretnego doświadczenia, dostępnego dla wszystkich poprzez medytację Sahadźa Joga.

Korzystne działanie medytacji Sahadźa Joga

Po długich poszukiwaniach możemy z pełną odpowiedzialnością polecić techniki Sahadźa Jogi jako najodpowiedniejsze – proste, a zarazem uniwersalne i podbudowane naukowymi badaniami – dla uczniów, którzy chcieliby doświadczyć prawdziwego spokoju wewnętrznego.

 

Samopoczucie przed medytacją i po niej

Przedstawione niżej wykresy sporządzono w oparciu o wypowiedzi uczniów zebrane 21 marca 2014 roku podczas Dnia na rzecz Spokoju Wewnętrznego.

Samopoczucie przed medytacją i po niej

Korzyści, jakie daje uprawianie tej medytacji są szeroko udokumentowane i wykazywane w toku najrozmaitszych badań. Niżej podano kilka źródłowych publikacji medycznych, wybranych ze znacznie szerszej kolekcji tytułów.

Balk, J., et al. (2012). ‘Effect of Sahaja Yoga meditation on quality of life, anxiety, and blood pressure control’ (‘effetti di Sahaja Yoga sulla qualità della vita, ansietà e controllo della pressione sanguigna’) Journal of Alternative Complementary Medicine, 18(6):589–96.

Harrison, et al. (2004). ‘Sahaja Yoga meditation as a family treatment programme for children with attention deficit-hyperactivity disorder’ (‘Meditazione Sahaja Yoga come trattamento familiar per bambini affetti da disturbo di iperattività e attenzione’). Clinical Child Psychology and Psychiatry, 9(4):479–497

Manocha, et al. (2002). ‘Sahaja Yoga in the management of moderate to severe asthma: a randomised controlled trial’ (Sahaja Yoga nella gestione dell’asma di tipo moderato/grave’). Thorax, 57(2):110–115.